Sulkuneste- ja kaasulaitteet

Tiivisteiden syöttöjärjestelmät

Liukurengastiivisteet vaativat tiivistettävän laitteen, tuotteen, käyttötavan, ympäristönsuojelun vaatimusten ym. luonteesta riipuen yleensä lisälaitteita, jotka varmistavat tai usein vasta mahdollistavat tiivisteiden moittettoman toiminnan.

Niissä muutamissa sovelluksissa, joissa voidaan käyttää ns. "dead-end" -asetelmaa, on yksinkertaisimmassa tapauksessa asennettava yksitoimiselle tiivisteelle sisäinen kierto esim. pumpun paineistuikasta.

Liukurengastiivisteille asetettavien vaatimusten kasvaessa muuttuvat kuitenkin niiden mallit ja käyttötapa, ja siten lopulta myös niiden syöttölaitteet.

Standardi- kaasunsyöttöjärjestelmä GSS 4016 / A211
Olennaiset GSS toiminnot:
  • Sulku- ja huuhtelukaasun suodattaminen
  • Paineenvalvonta ja -säätö
  • Läpivirtauksen valvonta
  • Vuodon valvonta ja pois johtamínen
Tyypillisiä GSS:n tehtäviä:
  • Sulkukaasun käyttö kaksoistiivisteelle
  • Kaasuhuuhtelu yksittäistiivisteillä
  • kaasun syöttö tandemtiivisteille
Canter